Alvydas Jokubaitis

Iš Studento Vikis.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Alvydas Jokubaitis (g. 1959 m. rugsėjo 8 d. Gargžduose) – Lietuvos filosofas, politologas, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius.

Taip pat žr. Alvydas Jokubaitis/pažiūros.

Alvydo Jokubaičio straipsniai ir kitos publikacijos

 • Alvydas Jokubaitis, Universitetas kaip gamykla // Bernardinai.lt
 • Reikėtų pusmečiui uždrausti filosofijos istoriją. ALVYDĄ JOKUBAITĮ kalbina IEVA VASILIONYTĖ // Literatūra ir menas, 2009, Nr. 3262
 • Пять писем Н Бердяева. Из личного архива профессора М Здзеховского // Вильнюс, 1989. No. 11. C. 161 – 170.
 • Д.С.Мережковский и М.Э.Здзеховский. Письма из Парижа в Вильнюс // Вильнюс, 1990. No. 1. C. 147 – 156.
 • Письма С.Н.Булгакова М.Э.Здзеховскому // Вильнюс, 1990. No. 4. C. 153 – 162.
 • Kita Europa. – Literatūra ir menas, 1989. Nr.47. P. 14-15.
 • H. Elzenbergas, Mokslas ir barbarybė. // Literatūra ir menas. 1990. P. 12-13. (Vertimas iš lenkų kalbos).
 • B. Jasinovskis kaip filosofijos istorijos metodologas ir kultūros filosofas. // Problemos. 1991. – Nr.45. – P. 93-102.
 • Alvydas Jokubaitis, Muzeologijos praeitis ir dabartis. // Muziejai ir paminklai. 1991. Nr. 9. P. 3-7.
 • Filosofijos mokslas Vilniaus S. Batoro universitete 1919 – 39 metais // Vilnius, 1991. 27 P.
 • Dar kartą apie Dostojevskį. // Dienovidis. 1991. Nr. 44. P.3.
 • Druga Europa. // Tygodnik Powszechny. 1991. Nr. 32. S. 4-5.
 • Vienos Stasio Šalkauskio idėjos kritika // Naujasis Židinys. 1992. Nr.1. P. 65-67.
 • Knyga apie Koneczny: žvilgsnis iš Lietuvos // Naujasis Židinys. 1992. Nr. 7/8. P. 108-110.
 • Tiesos problema, arba gando apie metafizikos mirtį paneigimas // Naujasis Židinys. 1992. – Nr. 11. – P. 17-25.
 • “Filosofijos įvadas” lietuviškai // Naujasis Židinys. 1993. Nr. 1. P. 81- 84.
 • Filosofinės kritikos radikalumas ir utopijos konservatyvumas // Naujasis Židinys. 1993. Nr. 3. P. 77-80.
 • Kultūra be išsižadėjimo // Naujasis Židinys. 1993. Nr. 4. P. 22-29.
 • Kolakowskio filosofinis nenuoseklumas // Naujasis Židinys. 1994. Nr. 3. P. 90 -93.
 • Filosofijos pabaiga ir religijos logika: Bochenski vs Rorty // Naujasis Židinys. 1994. Nr. 5. P. 34 - 41.
 • Lietuvos filosofinė tradicija postmodernizmo akivaizdoje // Naujasis Židinys. 1994. Nr. 11. P. 38 - 47.
 • Z niepublikowanych archiwow Mariana Zdziechowskiego // Znak. 1993. Nr. 1. S. 83 – 97.
 • L. Kolakowski Metafizinis siaubas // Vilnius: Amžius, 1993. 122 P. (Vertimas iš anglų kalbos).
 • Du filosofiniai režimai // Naujasis Židinys. 1995. Nr. 3. P. 204 - 212.
 • Pastabos Kurto Wuchterlio “Religinio proto” paraštėse // Naujasis Židinys. 1995. Nr. 5. P. 433 – 435.
 • I. Berlin Vienovė ir įvairovė // Vilnius: Amžius, 1995. 445 P. (Vertimas iš anglų kalbos).
 • Filosofas tarp modernybės ir postmodernizmo // I. Berlin Vienovė ir įvairovė. Vilnius: Amžius, 1995. P. 9 – 19.
 • I. Kant Politiniai traktatai // Vilnius: Aidai, 1996. ( Sudarymas, įvadinis straipsnis ir paaiškinimai).
 • Įvadas. I. Kant Politiniai traktatai // Vilnius: Aidai, 1996. P. 7 – 24.
 • Ar metafizikos nebuvimas yra politiškai pavojingas? // Naujasis Židinys. 1996. Nr. 5. P. 311-320.
 • Lietuvių kultūros filosofijos potekstės // Naujasis Židinys. 1996. P. 387 – 397.
 • Ch. Taylor Autentiškumo etika // Vilnius: Aidai, 1996. 127 P. (Vertimas į lietuvių kalbą).
 • Charleso Tayloro komunitarizmas // Ch. Taylor Autentiškumo etika. Vilnius: Aidai, 1996. P. 7 – 22.
 • Hannah Arendt: tarp filosofijos ir politikos // Politologija. 1996. Nr.2. P. 190-200.
 • Postmodernizmas ir konservatizmas // Naujasis Židinys. 1997. Nr. 5/6. P. 188 – 196.
 • Postmodernizmas ir konservatizmas // Kaunas: Naujasis lankas, 1997. 263 P.
 • Postmodernizmas ir konservatizmas. Postmodernizmas ir jo vieta filosofijoje. Mokslinės konferencijos tezės. 1997-05-16 // Vilniaus Universiteto leidykla, 1997. P. 7 - 8.
 • Konservatizmo fenomenas // Politologija. 1997. Nr. 2. P. 3-27.
 • Seminarai: 1998. Red. A. Jokubaitis ir A. Kulakauskas // Vilnius: Atviros visuomenės kolegija / Vyturys, 1998. – 166 P.
 • Liberalizmo tapatumo problema // Politologija. 1999. Nr.1. P. 3–25.
 • Konservatizmo fenomenas: požiūris iš Lenkijos // Politologija. 1999. Nr. 2. P. 145-152.
 • Politinio įsitikinimo reikšmė // Politologija. 1999. Nr. 3. P. 3-17.
 • Politinio įsitikinimo reikšmė. Tiesa, galia, solidarumas. Mokslinės konferencijos medžiaga. 1999 gegužės 7-8 // Vilnius: Eugrimas, 1999. P. 21-22.
 • Konservatizmo politinės filosofijos perspektyvos // Naujasis Židinys. 1999. Nr. 9/10. P. 437 – 443.
 • Socialistinė brandaus liberalizmo politika. // Politologija. 1999. Nr. 3. P. 144-152.
 • Apie moralės ir politikos santykį. Po subjekto: Šiuolaikinės filosofijos raidos tendencijos. Mokslinės konferencijos medžiaga // Vilniaus Universiteto leidykla, 2000. P. 17 – 18.
 • John Rawls: liberalizmas ir tarptautiniai santykiai // Politologija, 2000. Nr. 2. P. 115-122.
 • The Significance of Political Conviction // Lithuanian Political Science Yearbook: 1999. Vilnius, 2000. P. 17-27.
 • Moralės ir politikos ribų problema: konservatyvus požiūris. Tradicijos likimas: konservatyvios minties metmenys. // Vilnius: Aidai, 2001. P. 15 – 41.
 • Anthony Giddenso “trečiojo kelio” idėja // Politologija. 2000. Nr. 4. P. 137 – 147.
 • Nauja originali socialinių mokslų filosofijos knyga // Kultūros barai. 2001. P. 91-94.
 • Seminarai: 2000. Sudarė A. Jokubaitis ir A. Valantiejus // Vilnius: Strofa, 2001. 158 P.
 • Stasys Šalkauskis ir Antanas Maceina kaip politikos filosofai // Politologija. 2001. Nr. 2. P. 3 – 25.
 • Sugrįžimo prie dorybių etikos problemos. Po(etikos): Kaip galima šiuolaikinė etika? Mokslinės konferencijos medžiaga // Vilnius: Lietuvos Filosofijos ir sociologijos institutas, 2001. P. 8 – 10.
 • Suartėjimo link // Dialogas. 2001. Nr.11. P. 5.
 • Stasys Šalkauskis and Antanas Maceina as Political Philosophers. Lithuanian Political Science Yearbook: 2000 // Vilnius, 2001. P. 47 – 65.
 • Moralės objektyvumo problema: Ronaldo Dworkino argumentas. Seminarai: 2001 // Vilnius: Strofa, 2002. P. 81-92.
 • Seminarai 2001. Sud. A. Jokubaitis ir T. Sodeika // Vilnius: Strofa, 2002. 185 P.
 • Postmodernism and Politics // Vilnius: Eugrimas, 2002. 15 P.
 • Postmodernizmas ir politika // Politologija. 2002. Nr.3. P. 3 -17.
 • Postmodernizmas ir politika // Atgimimas, 2002. Nr. 18. P.14; Nr. 19. P. 1; 14.
 • Tikėjimas ir politiškumas. Tikėjimo prieigos: filosofinės studijos. Sud. N. Putinaitė. // Vilnius: Aidai, 2003. P. 344-362.
 • Etika ir socialinių mokslų ateitis // Naujasis Židinys. 2003. Nr.4. P. 188 – 191.
 • Seminarai 2002. Sud. A. Jokubaitis // Vilnius: Strofa, 2003. 241 P.
 • Liberalizmo ir konservatizmo politinių filosofijų skirtumai. Seminarai 2002 // Vilnius: Strofa, 2003. P. 85¬ – 97.
 • Apie liberalizmo prietarus // Politologija, 2003. Nr. 2. P. 80-97.
 • Liberalizmo tapatumo problemos // Vilnius: Versus aureus, 2003. 239 P.
 • On Prejudices of Liberalism. Lithuanian Political Science Yaerbook. 2002. Ed. A. Jankauskas // Vilnius, 2003. P. 67 – 80.
 • Estetiniai politikos elementai // Politologija, 2004. Nr. 1. P. 39 – 55.
 • Apšvietos ir romantizmo kova dėl politikos. 200 metų po Kanto: Mokslinės konferencijos medžiaga // Kaunas: Technologija, 2004. P. 24 - 26.
 • Leonido Donskio filosofinės vaizduotės formos // Kultūros barai, 2004. Nr. 10. P. 89 – 93.
 • Различия политических философий либерализма и консерватизма. Современная литовская философия: Сборник философских статей. Отв. ред. Р. В. Шамолин // Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2004. С. 221 – 233.
 • On Prejudices of Liberalism // International Political Science Abstracts. 2004. Vol. 54. No. 5. P.637.
 • Aesthetic Elements of Politics // Lithuanian Political Science Yearbook 2003. Ed. A. Jankauskas. Vilnius, 2004. P. 39 – 49.
 • Liberalizmas kaip forma corrupta: atsakymas recenzentams // Politologija, 2004. Nr. 4. P. 160 – 169.
 • Postmodernusis politikos estetinimas. Politika kaip komunikacinis žaidimas // Vilniaus Universiteto leidykla, 2004. P. 129 – 153.
 • О предрассудках либерализма // Топос, 2004. No.2 (9). C. 41 – 50.
 • Kant und das Kaliningrader Problem
 • Trys politikos aspektai: praktika, teorija, menas // Vilnius: Vilniaus Universiteto leidykla, 2005. 261 p.
 • Kantas ir Kaliningrado problema // Politologija. 2005. Nr.2. P. 31 – 45.
 • Nous sommes „l‘autre Europe“. Itinéraires baltes: Estonie, Lettonie, Lituanie. Dir. de Celine Bayou // Paris: Éditions Regard sur l‘Est, 2005. P. 31 – 35.
 • Kodėl gaila marksizmo nesėkmės? // Post Scriptum, 2005. Nr. 8. P. 3, 6.
 • I. Kant and the Kaliningrad Problem // Lithuanian Political Science Yearbook. 2004. Vilnius, 2005. P. 59 – 70.
 • Valstybė ir tautinė neištikimybė // Naujasis Židinys. 2006. Nr. 1 – 2. P. 46 – 49.
 • Kokia nepriklausomybės prasmė? // Politologija. 2006. Nr.1. P. 3 – 27.
 • Sąmokslas kaip politikos mokslo ir liberalios visuomenės problema // Problemos. 2006. Nr.69. P. 84 – 94.
 • Aesthetic Elements of Politics. // International Political Science Abstracts. Paris: IPSA – AISP, 2005. Vol. 55. No.6. P. 727.
 • Kodėl liberalai negali suderinti moralės ir politikos? Konservatizmo takoskyros. Sud. Vladimiras Laučius // Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2006. P. 11 – 23.
 • Kodėl tauta nėra įsivaizduojama bendruomenė? // Problemos. 2006. Nr. 70. P. 9 – 17.
 • Kokia nepriklausomybės prasmė? Lietuva globalėjančiame pasaulyje. Red. J. Balčius // Vilnius: Logos, 2006. P. 274 – 296.
 • Jokubaitis A., Norkus Z., Socialinės gerovės koncepcijos ir pilietybės renta kaip viešosios politikos orientyrai // Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2006. Nr. 2. – P. 5 – 36.
 • On the Relationship between Art and Politics // Lithuanian Political Science Yearbook 2005. Vilnius, 2006. P. 117- 136.
 • Vidurio Europos tapatumas kaip politikos filosofijos problema // Politologija. 2007. Nr.1. P. 79 – 94.
 • Universitetas kaip gamykla // Post Scriptum. 2007 m. birželis.Nr.11. P.3.
 • Politikos filosofijos tikslas // Problemos. 2007. Nr. 72. P. 26 – 35.
 • Politika be vertybių // Politologija. 2008. Nr. 1. P. 25 – 41.
 • Meno ir politikos santykio problema // Darbai ir dienos. 2007. Nr. 48. P. 119 – 132.
 • „Tauta ir valstybė“ yra vienas labiausiai ginčytinų Antano Maceinos straipsnių // Ateitis. 2008. Nr.3. P. 3 – 6.
 • Politika be vertybių // Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. P. 163.
 • Tarp literatūros ir politikos // Politologija. 2008. Nr. 3. P. 121-128.
 • Mariano Zdziechowskio filosofinė vaizduotė // Naujasis Židinys. 2008. Nr. 9-10. P. 382-386.
 • Tautinė valstybė ir atsakomybė. Vertybių nykimas? Rimtas požiūris į tautinę valstybę // Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2008. P. 11-34.
 • Mariano Zdziechovskio filosofinė vaizduotė // Lietuvos Katalikų Mokslų Akademijos Metraštis. T. 31. 2008. P. 123-128.
 • Kokia nepriklausomybės prasmė? (What is the Meaning of Independence?) // International Political Science Abstracts. Paris: I.P.S.A. 2006. vol. 56. No.6. P. 731.
 • Sens niepodległości // Pressje. Teka XV Klubu Jagiellonskiego. 2009. S. 94-103.
 • Tarpukario Vilniaus filosofinis gyvenimas // Problemos. 2009. Nr. 75. P. 140-151.
 • Liberalizmo ir demokratijos konfliktas // Politologija. 2009. Nr. 1. P. 3-20.
 • Wyobraźnia filozoficzna Mariana Zdziechowskiego. Marian Zdziechowski. 1861-1938. W 70 rocznicę śmierci. Red. J. Skoczyński, A. Wroński // Krakow: Księgarnia Akademicka, 2009. S. 53-59.
 • Polskie poszukiwanie tożsamości // Pressje. Teka XVIII Klubu Jagiellonskiego. 2009. S. 95-97.
 • Jokubaitis A., Lopata R. Valstybininkas: pretenzija į sąvokos analizę // Politologija. 2009. Nr. 4. P. 57 – 80.
 • Politinė ir moralinė postmodernizmo kritika. Postmodernizmo fenomeno interpretacijos. Sud. A. Andrijauskas // Vilnius: Versus Aureus, 2009. P. 251 – 268.
 • Nepastebėta Felikso Koneczny įtaka Stasio Šalkauskio ir Antano Maceinos polemikai // Naujasis Židinys – Aidai. 2010. Nr. 3-4. P. 126-129.
 • Konservatizmo fenomenas. Libertas & Pietas. Lietuviškais konservatizmas. Antologija. 1993 – 2010 // Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2010. P. 105 – 136.
 • Mistiniai politikos elementai. Libertas & Pietas. Lietuviškais konservatizmas. Antologija. 1993 – 2010 // Vilnius: Demokratinės politikos institutas, 2010. P. 365 – 392.
 • Ideologijų pradžia ir pabaiga. Partinės demokratijos pabaiga? Politinis atstovavimas ir ideologijos. Sud. A. Ramonaitė // Vilnius: Versus aureus, 2009. P. 226 -247.
 • Politika ir mistika // Politologija. 2010. Nr.2. P. 30- 47. pdf
 • Politikai ir istorijos vizijos // Politologija. 2010. Nr. 2. P. 144-149. pdf
 • Йокубаитис А. Лопата Р. Геополитическая трансформация Калининградской области // Балтийский регион. 2010. No.2. C. 28 – 43.

Kitos nuorodos

Asmeniniai įrankiai
Google AdSense