FEbn6

Iš Studento Vikis.

Peršokti į: navigaciją, paiešką
MRU grupės FEbn6 užduotys, atliktos 2008 m.
 • Gavusius iš dėstytojo šią nuorodą prašome atidžiai skaityti dažnai pasitaikančių klaidų sąrašus (raudona spalva).
 • Egzaminas 2008-12-29 9:40 ir 11:20. Kam dėstytojas nurodė galutinį pažymį į egzaminą atvykti nereikia.
 • Jei dėstytojo atsakyme nenurodyta, kad darbas užskaitytas, reiškia, darbas neužskaitytas.
 • Nuo 2008-12-28 23:00 darbų prašome nebesiųsti. Galite atsinešti į egzaminą atspausdintas schemas ir jas apginti.

Turinys

Pirmoji užduotis. Sukurti duomenų bazės reliacinį modelį

Išnagrinėti teoriją apie duomenų bazes.

Sukurti duomenų bazė iš ne mažiau, kaip trijų susijusių lentelių.

Braižoma duomenų bazės schema programa OpenOffice.org Draw. Dėstytojui siunčiamas failas.

Dažnai pasitaikančios DB projektavimo klaidos

 • Rodyklės rodo ne į pirminius raktus.
 • Raktams naudojami duomenų laukai (pvz. „Asmens kodas“).
 • Lentelės neatitinka pirmosios norminės formos.
 • Lentelės neatitinka antrosios norminės formos.

Dažnai pasitaikantys DB projektavimo trūkumai

 • Duomenų bazėje saugomi pertekliniai duomenys, kurie gali būti apskaičiuojami iš kitų laukų.
 • Tarp dviejų lentelių yra ryšys 1-1 ir nėra pagrindo duomenų nepateikti vienoje lentelėje.
 • Raktas nėra pirmasis laukas lentelėje.
 • Ne kiekviena lentelė turi pirminį raktą.

Papildoma užduotis dėl DB

 • Jei dėstytojas nurodo atsiųsti užpildytų lentelių pavyzdį, tada programa OpenOffice.org Calc reikia sukurti modeli atitinkančias lenteles bei į kiekvieną iš jų įtraukti bent po tris įrašus. Atsakant į dėstytojo laišką atsiųsti du failus: ODG su modeliu bei ODS su lentelių pavyzdžiu.

Antroji užduotis. Sukurti sistemų dinamikos modelį

Studentas pasirenka sistemą ir problemą, kuria modelį, kuria padėtų išspręsti problemą.

Užduotis aprašyta mokomosios knygos Laisvieji informaciniai sprendimai skyriuje Sistemų dinamikos modeliai. Teoriją skaityti tame skyriuje bei knygoje Sistemų dinamikos pradmenys.

Dažnai pasitaikančios SD modelio klaidos

 • Įvade nenurodoma modeliuojama sistema.
 • Įvade nenurodoma problema.
 • Įvade nurodoma problema yra tik problemos priežastis arba pasekmė.
 • Įvade nenurodomas darbo tikslas.
 • Įvade nurodomas darbo tikslas ne problemos sprendimas, bet „išsiaiškinti“.
 • Įvade nurodytas darbo tikslas nesprendžia problemos.
 • Įvade pateikiamas rašinys apie modeliuojamą sistemą.
 • Modeliuojama valdoma o ne savarankiškai funkcionuojanti sistema.
 • Modelyje pateikiami veiksniai necharakterizuoja modeliuojamos sistemos.
 • Modelyje pateikiami išoriniai veiksniai, tai yra, veiksniai, nedalyvaujantys priežastinių ryšių kilpose.
 • Modelyje vietoj veiksnio pavadinimo nurodoma veiksnio kitimo tendencija („didėjimas“, „mažėjimas“ ar pan.).
 • Modelyje rodyklės rodo ne iš priežasties į pasekmę.
 • Modelyje visi veiksniai išdėstomi į vieną kilpą, neįvertinant veiksnių tarpusavio poveikių.
 • Modelyje pažymimos kilpos, kur jų nėra. Pavyzdžiui, prieš priežastinių ryšių rodyklių kryptį.
 • Išvadose pateikiamas ne pagrindinis uždavinys, o išvardinamos ir efektyvesnės, ir mažiau efektyvios poveikio priemonės.
 • Išvadose nepateikiamas uždavinys, o aprašoma diagrama.
 • Išvadose uždavinys neparemtas modeliu (diagrama).

Dažnai pasitaikantys SD modelio trūkumai

 • Kertasi priežastinių ryšių rodyklės.
 • Nepatogiai skaitosi rodyklių pradžios ir pabaigos viename taške.

Bendrieji reikalavimai

Kiekviena užduotis siunčiama dėstytojui atskirame reikalavimus atitinkančiame laiške.

Jei pažymys sumažintas dėl laiško formos, studentas gali atsiųsti reikalavimus atitinkantį laišką. Forma vertinama pagal vėliausiai iki nurodyto laiko atsiųstą laišką.

Dažnai pasitaikančios apiforminimo klaidos

 • Laiške nenaudojamos lietuviškos raidės („šveplas raštas“).
 • Nenurodoma laiško tema (subject).
 • Siuntėjo lauke (from) nenurodoma vardas ir pavardė.
 • Siuntėjo lauke (from) arba temos lauke (subject) nenaudojamos lietuviškos raidės.
 • Prikabinami nestandartinio formato failai arba tekstas pateikiamas ne laiške, o prikabintame faile.
 • Abi užduotys siunčiamos viename laiške.
 • Tekste žodžiai neskiriami tarpais.
 • Laiškas nepasirašomas ar siunčiamas tuščias laiškas su prikabinti failu.
 • Neteisingai taikomos didžiosios raidės.

Dažnai pasitaikantys apiforminimo trūkumai

 • Laiško temoje (subject) neteisingai nurodoma grupė (turi būti FEbn6).
 • Laiško temoje (subject) nurodoma studento pavardė.
 • Atsakoma nesinaudojant komanda „Atsakyti“ (Reply).
 • Laiško tekste kartojama ta pati informacija, kuri yra matoma schemoje.
 • Laiškas rašomas raiškiojo teksto formatu.

Galutinis pažymys

Galutinis pažymys susideda iš lygiaverčių dalių (po 2,5 balo):

 • Siunčiamo laiško kokybė (Reikalavimų laikymasis).
 • Duomenų bazės reliacinio modelio užduoties vertinimas.
 • Sistemų dinamikos modelio užduoties vertinimas.
 • Pridedamas prasčiausias iš trijų vertinimų, kad nė viena užduotis nebūtų atliekama atmestinai.

Nuo gruodžio 27 d. siunčiami darbai vertinami mažesniu pažymiu.

Asmeniniai įrankiai
Google AdSense