Kategorija:BDAR

Iš Studento Vikis.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1)

BDAR, GDPR: EU General Data Protection Regulation

Subkategorijos

Šioje kategorijoje yra viena subkategorija.

D

Asmeniniai įrankiai
Google AdSense