MOK/Informacijos paieška

Iš Studento Vikis.

Peršokti į: navigaciją, paiešką
MOK/Studentams → Informacijos paieška („MOK/IP“)

Turinys

Studentų konsultacijos

Seminarai - konsultacijos 2015 P vyksta antradienis: 18:00 III-319.

Vertinimo tvarka

 • Pažymys susideda iš egzamino (Moodle testo) ir bibliografijos paieškos praktinės užduoties rezultatų.
 • Studentai, kuriuos tenkina išankstinis vertinimas, gali nedalyvauti užsiėmimuose ir galutiniame egzamine.
 • Studentui, semestro metu kelis kartus laikiusiam egzaminą, įrašomas geriausias iš pažymių.

Egzaminas

Egzaminas vykdomas Moodle testo forma. Testą sudaro uždari klausimai iš dalyko temų. Prieš egzaminą rekomenduojame atlikti visus pasitikrinimo testus Moodle sistemoje, kadangi dalis klausimų sutampa arba yra panašūs į egzamino klausimus.

Kiekvienas studentas pamato savo vertinimą pasibaigus išankstinio testo laikui.

Informacijos paieškos dalyko temos

 • Paieškos sistemos ir išplėstinė paieška
 • Teisės aktų paieška
 • Mokslinių straipsnių paieška, bibliografijos sąrašo sudarymas
 • Svetainių populiarumo vertinimas ir optimizavimas paieškai (SEO)

Teisės aktų paieška

Moodle sistemoje pateiktas pasitikrinimo testas. Jo rezultatas neturi įtakos pažymiui, tačiau rekomenduojame jį atlikti.

Prašome laikytis pasirinktų literatūros sąrašo sudarymo taisyklių. Paprastai po teisės akto pavadinimo nurodoma jo priėmimo data, jį priėmusi institucija, publikavimo informacija. Nors standartai to nereikalauja, prašome nurodyti teisės akto URL, tačiau be prierašo „žiūrėta ...“, kadangi jau nurodėte priėmimo ir publikavimo datą.

Be papildomų prierašų gali būti pateikiama nuoroda į pirminį teisės akto tekstą. Pateikiant nuorodą į vėlesnę teisės akto redakciją prašau nurodyti aktualios redakcijos datą.

Kaip išvengti dažniau pasitaikančių klaidų

 • Nurodyti cituojamą teisės aktą, o ne jo priėmimo ar pakeitimo teisės aktą.
 • Infolex ar kitas teisės aktų bazės savininkas nėra teisės aktų leidėjas.
 • Prašau nurodyti teisės akto priėmimo arba oficialaus publikavimo, o ne peržiūros datą.

Bibliografijos paieška

Užduotis: Sudaryti bibliografijos sąrašą pasirinkta tema.

Studentas gali pasirinkti bibliografijos įrašo formatą, tačiau visi įrašai turi būti formuluojami taikant tą patį formatą.

Po kiekvieno bibliografinio įrašo turi būti pateikta nuoroda į straipsnį internete - to straipsnio PDF versiją arba jo puslapį su anotacija.

Toliau pateikiama viena ar kelios citatos iš straipsnio, susijusios su pasirinkta tema. (Iki 2013 m. pavasario buvo užskaitoma be citatų, reikėjo savais žodžiais parašyti kuo straipsnis susijęs su tema.)

Kiekvienas sąrašo elementas pradedamas naujoje eilutėje: bibliografinė nuoroda, URL, kiekviena citata. Įrašai (bibliografiniai šaltiniai) atskiriami tuščiomis eilutėmis.

Rasti kelis mokslinius straipsnius. Ieškoti MRU bibliotekos tinklapyje nurodytose duomenų bazėse bei Google Scholar.

Radę ir perskaitę pirmą straipsnį pakoreguokite raktažodžių sąrašą. Galite papildyti sąrašą šaltiniais iš rastų straipsnių bibliografijos sąrašų. Jei nepavyksta rasti nė vieno straipsnio, gali būti, kad pasirinkote netinkamą temą arba raktažodžius.

Rasti po vieną teisės aktą ir straipsnį enciklopedijoje (tinka ir Vikipedija).

Žr.: studentų darbų pavyzdžiai (juose pasitaiko klaidų).

Sąraše turi būti

 1. keli moksliniai straipsniai pripažintuose moksliniuose žurnaluose,
 2. bent vienas Lietuvos ar ES teisės aktas nors iš dalie susijęs su pasirinkta tema,
 3. bent vienas straipsnis internetiniame leidinyje,
 4. bent vienas straipsnis Vikipedijoje ar kitoje enciklopedijoje.

Bendri citavimo principai

Yra keletas skirtingų bibliografinio sąrašo sudarymo standartų. Rekomenduojame studentams rasti savo universiteto, savo fakulteto ar savo katedros rekomendacijas ir jomis remtis. Prašome darbo pradžioje pateikti nuorodą į taikomą standartą ar rekomendacijas.

Paprastai nurodoma tokia laukų eilės tvarka:

 1. Autorius ar autoriai. Nurodoma bibliografiniame įraše, jei yra paskelbti šaltinyje. Enciklopedijos straipsnių autoriai nenurodomi.
 2. Šaltinio (straipsnio) pavadinimas.
 3. Leidinio pavadinimas.
 4. Leidėjas.
 5. Kiti identifikatoriai (ISBN, ISSN, DOI).
 6. URL. Kai kurie standartai reikalauja abipus adreso rašyti < ir >, pvz., <http://studento.vikis.lt/wiki/index.php/MOK/IP>.

Pastaruoju metu paplite keli išleidimo metų nurodymo variantai. Primename, kad visi įrašai turi būti sudaromi laikantis tos pačios tvarkos (to paties standarto).

Išleidimo metai, tradiciškai, buvo privalomas bibliografijos įrašo laukas. Metai, kartu su leidėju ar pavadinu, vienareikšmiškai identifikuodavo šaltinį. Vienintelė išimtis būdavo naujas leidimas, kurį, prireikus, identifikuodavo prierašas „Antras papildytas leidimas“ ar pan. Internetiniai šaltiniai gali būti dažnai redaguojami, todėl jie identifikuojami nurodant ne tik publikavimo metus, bet ir datą bei laiką. Šaltinyje neradus šių duomenų nurodoma peržiūros data: [Žiūrėta 2015-01-02].

Jei nurodyta visa privaloma leidinio bibliografinė informacija (leidėjas, metai ir kt.) ir jo URL kaip papildoma informacija, tuomet nereikia nurodyti kada žiūrėta.

Laužtiniai skliaustai [...] žymi tekstą, įrašyta cituojant (kurio nėra šaltinyje) - tai ir „žiūrėta“, ir pavadinimų vertimai į kitas kalbas, ir pavardžių transkripcija kitais rašmenimis.

Dažnai pasitaikančios klaidos

 • Kaip šaltinis nurodomas ne straipsnis, o leidinys, pvz., enciklopedija.
Turėtų būti maždaug taip (prašome laikytis savo pasirinktos tvarkos):
Mykolas Romeris // Vikipedija, laisvoji enciklopedija, atnaujinta 2013-09-27 06:04,
<http://lt.wikipedia.org/wiki/Mykolas_Romeris>
 • Vietoj pavadinimo nurodomas studento sukurtas straipsnio apibūdinimas.
 • Nenurodomas bent vienas iš įmanomų nustatyti internetinio šaltinio laukų: šaltinio autorius, leidėjas, straipsnio pavadinimas, publikavimo data, URL
 • Kartais įkeliama nuoroda į institucijos svetainę ar portalą. Tai nėra bibliografinė nuoroda.

Literatūra tema „citavimas“

Studentų klaidų kodai

Nepakankama darbo apimtis.
Aut. 
Nenurodytas autorius.
Bibl. (buv B) 
Įrašai neatitinka bibliografinių nuorodų reikalavimų.
Taip dažniausia žymimi darbai, kuriuose pasitaiko įvairūs trūkumai.
Tokiu atveju rekomenduojama atvykti į seminarą.
Cit. (buv C) 
Nepateiktos straipsnių citatos ar tezės.
Netinka, jri pateiktas tik straipsnio aprašas iš anotacijos.
DP 
Nenurodytas (netiksliai nurodytas) cituojamo dokumento pavadinimas.
ES (buv. TES) 
Enciklopedijos straipsnio nuorodos trūkumai.
Pvz., nuoroda ne į straipsnį, o į visą enciklopediją ar žodyną.
FF 
Įkeltas ne pdf formato failas.
LET 
Netinkama laukų eilės tvarka.
Pvz.: dokumento pavadinimas nurodomas po leidinio pavadinimo
arba įrašas pradedamas nuo leidėjo pavadinimo.
LP 
Nenurodytas (netiksliai nurodytas) leidinio pavadinimas arba leidėjo pavadinimas.
Nepatogus maketas, straipsnių aprašai atskiriami nuo jų įrašų, neatskiriami skirtingų straipsnių aprašai.
Moksl. (buv TMS) 
Trūksta mokslinio straipsnio ar jų per mažai.
Taip pat žymimi darbai, kuriuose didelė dalis nuorodų į nepatikimus ar netikslius šaltinius.
NR 
Nenurodyti raktažodžiai.
NT 
Nenurodyta tema arba temos trūkumai.
PL 
Nenurodytas (arba klaidingai nurodytas) publikavimo laikas.
pdf 
Neįkeltas pdf failas.
Darbas neatitinka reikalavimų, neatlikta dalis užduoties ar pan.
SS 
Skirtinguose įrašuose taikomi keli skirtingi bibliografinio aprašo standartai.
ST 
Taip žymimi darbai kuriuose pasitaiko smulkių trūkumų, kurių kiekvienas atskirai neįtakotų pažymio, bet vertinimas sumažintas dėl trūkumų gausos. Kaip to išvengti: atidžiai peržiūrėti darbą prieš siunčiant.
Netiksliai, neišsamiai, per daug bendrai aprašomas kiekvieno straipsnio turinys. (2013 m. užduotyse)
TA (buv TTA) 
Teisės akto nuorodos trūkumai.
Pvz.: Nenurodyta TA priėmusi institucija ir priėmimo data.
Pateikta nuoroda ne į teisės aktą, o į susijusį teisės aktą.
TXT 
Tekstiniame lauke nenurodyta tema ir raktažodžiai.
Užd. 
Neatitinka užduoties reikalavimų.
URL (buv W) 
URL nenurodyta arba netinkama. (Buv. W nuo WWW.)
Pvz., nuorodą į failą lokaliame diske arba nuoroda į institucijos svetainę, o ne į dokumentą internete.
Vėl. 
Pažymys sumažintas, nes vėluojama įkelti darbą.
Žiūr. (buv Ž) 
Nereikalingai nurodyta „žiūrėta“, pvz., prie straipsnio spausdintame leidinyje arba prie straipsnio, kurio publikavimo laikas yra nurodytas jo svetainėje.

Nuorodos

Asmeniniai įrankiai
Google AdSense