MOK/Studentams

Iš Studento Vikis.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Dėstytojo Mykolo Okulič-Kazarino Informatikos ir Informacijos paieškos užsiėmimų tvarka:

 • Visos to paties dalyko grupės mokosi pagal tą pačią programą, todėl nesvarbu, su kuria grupe studentas atvyksta į seminarą.
 • Pažymys rašomas pagal atliktus darbus ir išlaikytus testus. Lankytis užsiėmimuose nebūtina.
 • Studentai, norintys pasikonsultuoti dėl užduoties atlikimo arba pasiteirauti dėl vertinimo, kviečiami atvykti į seminarą.
 • Studentams gali atsiskaityti ir laikyti išankstinį egzamino testą dėstytojo nustatytu laiku. Studentai, laikę egzamino testą, gali (bet neprivalo) laikyti ir kitus išankstinius egzamino testus, taip pat sesijos egzaminus. Įrašomas geriausias iš pažymių.
 • Tam, kad dėstytojas galėtų įrašyti pažymį, studento pavardė turi būti žiniaraštyje:
Prašome su savo grupe atvykti įrašyti pažymį arba pasirūpinti dėl individualaus atsiskaitymo įforminimo.
Jei dalykas yra pasirenkamas, nepamirškite jo pažymėti įskaitų knygelėje.
Jei laikote ne su grupe, papratai reikia pasirinkti laikyti per dėstytojo paskelbtą budėjimą - egzaminą.
 • Studentas privalo atvykti į egzaminą taip pat ir jei egzamino testą yra atlikęs anksčiau. Bet kokios išimtys turi būti iš anksto derinamos su metodininke arba dėstytoju.
 • Žr.: Studentams rekomenduojama programinė įranga.

Turinys

Kaupiamasis balas

 • Atsiskaitoma MRU Moodle sistemoje.
 • Visi studentų darbai keliami į Moodle, dėstytojas vertina ir komentuoja tik į Moodle įkeltus darbus.
 • Dėstytojas nevertina ir nekomentuoja darbų studento kompiuteryje ar atsiųstų el. paštu.
 • Nereikia dėstytojo informuoti apie atliktą darbą. Sistema parodo dėstytojui nepatikrintus naujus ir atnaujintus darbus. Dėstytojas darbus tikrina jų įkėlimo eilės tvarka.
 • Studentas gali taisyti įkeltus darbus iki atsiskaitymo pabaigos. Norint įkelti naują darbo versiją prašome ištrinti anksčiau įkeltą darbą.
 • Po paskutiniojo tikrinimo semestro pabaigoje dėstytojas gali skirti papildomą laiką, per kurį kviečiami įkelti darbus studentai, iki tol negavę teigiamo balo; anksčiau atsiskaitę studentai tuo metu nebegali gerinti pažymio.
 • Darbai Moodle sistemoje turi būti pateikti standartiniu formatu, kuris yra nurodytas užduotyje.
 • Dėstytojas gali paprašyti studento žodžiu apginti darbus, įkeltus elektroninėmis priemonėmis. Ši priemonė paprastai taikoma studentams, gavusiems geriausius pažymius.

Konsultacijos

 • Studentas gali atvykti konsultacijų į jo dalyko seminarą su bet kuria grupe (tvarkaraštis).

Egzaminas

 • Egzamino forma - Moodle testas.
 • Egzaminui pateikiami uždari klausimai, vertinama automatiškai.
 • Egzamino rezultatą (atsiskaitymo procentą ir balą) studentas pamato po to, kai pasibaigia testui atlikti skirtas laikas.
 • Jei studentas egzamino testą laikė kelis kartus, įrašomas geresnis iš pažymių.
 • Egzamino testo balas apvalinamas į didesnę pusę.

Galutinis pažymys

 • Galutinis pažymys skaičiuojamas kaip praktinio darbo vertinimo ir egzamino testo svertinis vidurkis.
 • Dėstytojas gali įrašyti pažymius į žiniaraštį per savaitę nuo žiniaraštyje nurodytos atsiskaitymo datos.
 • Dėstytojas negali keisti pažymių pasibaigus jų įvedimui skirtam laikui.
 • Vėliau pažymiai gali būti įrašomi į specialų žiniaraštį, kuris sudaromas studentams, sistemoje „Studijos“ prisijungusiems prie dėstytojo budėjimo. Dėl tokio prisijungimo įgalinimo studentai kreipiasi į savo metodininkę.

2015 Pavasario dalykai

Mykolo Romerio universiteto informacinės sistemos

Asmeniniai įrankiai
Google AdSense