Saulius Kanišauskas

Iš Studento Vikis.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Saulius Kanišauskas - Lietuvos mokslininkas, filosofas, monografijų, vadovėlių ir kitų darbų autorius, dešimtmetį vadovavęs Vilniaus Žinijos draugijai, šiuo metu - Mykolo Romerio universiteto profesorius.

Gimė 1945-06-01 (tikroji gim. data 1944-10-19) Jurbarko raj. Raudonėnų km.
Sutuoktinė: Irena
Vaikai: Jurga, Saulius
Sritis: filosofija
Organizacija: Mykolo Romerio universitetas
Pareigos: profesorius
Alma mater: Kauno politechnikos institutas

Turinys

Biografija

Gimė tarnautojų šeimoje Raudonėnų km. Jurbarko rajone. Gyveno Raudonėje, Raseinių rajone Godlaukio km., Jurbarke, Jonavoje, Kuršėnuose, Šiauliuose, Kaišiadoryse, dabar – Vilniuje. Mokėsi Jonavos ir Kuršėnų (Šiaulių raj.) vidurinėse mokyklose. Pastarąją baigė 1962 m. ir įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą studijuoti fiziką ir astronomiją.

1964 m. pavasarį susituokė su bendraklase Irena Turauskaite. Tų pačių metų rudenį buvo paimtas tarnauti į sovietų armiją. 1967 m. pabaigoje grįžęs iš armijos pradėjo dirbti Kaišiadorių rajono Pravieniškių vidurinėje pamaininėje mokykloje, ten dešimt metų dėstė fiziką ir astronomiją. Tuo pat metu tęsė studijas Kauno politechnikos institute, įgijo radijo inžinieriaus specialybę. Vienerius metus dirbo ir Kauno radijo gamyklos centrinėje laboratorijoje radijo aparatūros reguliuotoju.

1977 m. buvo pakviestas dirbti Vilniaus planetariumo direktoriumi ir lektoriumi, šiose pareigose dirbo 15 metų. Planetariumo veikla pagarsėjo visoje buvusioje Sovietų Sąjungoje. Pastatytas naujas planetariumo pastatas, įrengta nauja aparatūra. 1991 m. jo pastangų dėka Lietuvos „Žinijos“ draugijai priklausantis Vilniaus planetariumas buvo perduotas Teorinės fizikos ir astronomijos institutui.

1992 m. buvo išrinktas Lietuvos „Žinijos“ draugijos valdybos pirmininku (Draugijos faktiniu vadovu), šiuose pareigose dirbo 10 metų.

1993 m. pabaigoje apgynė humanitarinių mokslų daktaro filosofijos srityje disertaciją „Žmogaus ir kosmoso ryšiai šiuolaikiniuose gamtos moksluose: filosofiniai aspektai“.

1999 m. pavasarį buvo pakviestas dirbti Vilnius pedagoginio universiteto Psichologijos didaktikos katedroje, du semestrus dėstė psichologijos filosofiją.

Nuo 2000 m. pradėjo dirbti Lietuvos teisės universitete (dabar – Mykolo Romerio universitetas), nuo 2011 m. rudens konkurso tvarka - pagrindinėse docento pareigose. Nuo 2010 m. gegužės mėn. dirba profesoriaus pareigose, dėsto filosofijos, etikos, moralės filosofijos, mokslo filosofijos, bendrosios ir praktinės etikos, mokslo kultūros ir etikos (doktorantams) dalykus. 2004 m. vasario mėn. suteiktas docento pedagoginis vardas, 2015 m. gegužės mėn. – profesoriaus vardas.

Kūrybinė ir kita veikla

Skaityta daugiau kaip 1500 viešų paskaitų fizikos, astronomijos, kosmonautikos, religijotyros, etikos, filosofijos tematika. Laikraščiuose ir žurnaluose, interneto portaluose paskelbta daugiau kaip 200 straipsnių ir interviu, dalyvauta keliose dešimtyse TV laidų. 1991-1992 m. kartu su R. Kalonaičiu, D. Sperauskiene, J. Nekrošiumi leido kelionių, nuotykių ir fantastikos žurnalą jaunimui „Aplink pasaulį“. 2000-2001 metais – kabelinės TV „Vinita“ laidos „Politikos slėpiniai“ autorius ir vedėjas. Rėmė Vilniaus fantastų klubo „Dorado“ veiklą ir aktyviai dalyvavo jo renginiuose. Be žemiau nurodytų bibliografijoje knygų paskelbta daugiau kaip 20 mokslinių straipsnių lietuvių, rusų, anglų, vokiečių, gruzinų kalbomis. Laisvalaikio pomėgis – grožinė kūryba. Išleista fantastinė apysaka „Žvaigždinio byla“. Keli apsakymai ir ištrauka iš romano išspausdinti literatūros žurnaluose, almanachuose. Pjesė „Durys“ išversta į vokiečių kalbą, Lietuvos teatro sąjunga ją pristatė Europos dramaturgų konkursui. Pjesę „Palaidosim Ievą“ įsigijo Lietuvos kultūros ministerija.

1994-1998 metais buvo ką tik įkurtos Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA) viceprezidentu, atstovavo Lietuvą tarptautiniuose ir pasauliniuose renginiuose, vadovavo Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo projekto kūrimui, redagavo LSŠA leidinį „Savišvieta“.

Nuo 2004 m. – Lietuvos „Žinijos“ draugijos viceprezidentas.

Bibliografija

Monografijos

 • Filosofija ir psichologija: santykis ir pasaulėvaizdžio kontekstai. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2003.
 • Sinergetinio pasaulėvaizdžio kontūrai. Filosofiniai ir moksliniai aspektai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2008.
 • Iracionalumas ir mokslinio pažinimo ribos. 2011. (Sudarytojas ir ats. redaktorius S. Kanišauskas) Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011 (S. Kanišausko autorinis indėlis: Pratarmė, Įžanga, Baigiamasis žodis, skyriai 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 4.5. Iš viso 192 psl.)
 • Filosofinės socialinio modeliavimo problemos: teorija, praktika, siekiai, vertybės. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013.

Mokymo priemonės ir vadovėliai

 • Problemų sprendimas grupėmis filosofijos seminaruose. Andragogikos taikymas universitetinėse studijose (Mokomoji knyga). Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2004.
 • Moralės filosofijos pagrindai (Vadovėlis). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2009.
 • Aksiologijos įvadas (Vadovėlis). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2014.

Straipsniai mokslo knygose

 • Planetų tyrimai kosminiais aparatais. Visata ir mes. Vilnius: Mokslas, 1982, p. 69-102.
 • Astrologija ir mokslinis ateities numatymas. Pokalbiai apie pasaulėžiūrą. 1. Vilnius: Mintis, 1984, p. 44-78.
 • Kosminių civilizacijų bendravimo prasmė. Lietuvos dangus. 1989. Vilnius: Mokslas, 1989, p. 133-150.
 • Vydūnas ir šiuolaikiniai gamtos mokslai. Vydūnas lietuvių kultūroje. Vilnius: Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, 1994, p. 107-112.
 • Keli štrichai Pauliaus Slavėno portretui. Akademikas Paulius Slavėnas. Sudarytoja Stasė Matulaitytė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001, p. 99-102.
 • Antanas Juška ir Vilniaus planetariumas. Astronomas Antanas Juška (Sudarytoja S. Matulaitytė). Vilnius: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, 2002, p. 123-128.
 • Globalizacija kaip sinergija ir lietuvių tautos išlikimo problema. Globalizacija: taikos kultūra, žinių amžius, visuomenė, tolerancija. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2003, p. 247-254.
 • Anoniminės kultūros grėsmė ir universitetinės studijos. Šiuolaikinė filosofija: globalizacijos amžius. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2004, p. 97-113.

Mokslo ir filosofijos populiarinimo knygos, brošiūros

 • Antropinis principas kosmologijoje (Medžiaga lektoriams). Vilnius: „Žinija“, 1986.
 • Канишаускас С., Спераускиене Д. Небо и религиозные праздники. Москва: Знание, 1987.
 • Kur jūs, ateiviai iš kosmoso? Vilnius: Mokslas, 1988.
 • Nežemiškų civilizacijų paieškų (SETI) programa: filosofinės ir metodologinės problemos (Medžiaga lektoriams). Vilnius: „Žinija“, 1989.
 • Ar daug ateizme mokslo, arba apmąstymai apie gamtamokslinį ateizmo pagrindą (Medžiaga lektoriams). Vilnius: „Žinija“, 1989.
 • Parapsichologija. Vilnius: Vilniaus planetariumas, 1991.
 • Žvaigždinio byla (Fantastinė apysaka). Vilnius: Victoria, 1992.
 • Moteris ir meilė. Aforizmai, mintys, patarlės (Sudarytojas S. Kanišauskas). Vilnius: „Žinija“, 1995.
 • Likimo anatomija. Nestebuklingi stebuklai. Kaunas: Gardenija, 1998.
 • Jūsų laimės paslaptys. Kaunas: Gardenija, 1998.
 • Likimo anatomija. Laiptai į dangų. Kaunas: Gardenija, 2000.
 • NSO fenomenas: dvidešimt ir viena hipotezė. Kaunas: Gardenija, 2000.
 • Likimo anatomija. Laimė mūsų rankose. Kaunas: Gardenija, 2001.
 • Likimo anatomija. Nestebuklingi stebuklai (3-čias pataisytas leidimas). Kaunas: Gardenija, 2004.
 • Jūsų laimės paslaptys (Pataisytas ir papildytas leidimas). Kaunas: Gardenija, 2005.

Šaltiniai

 • Visuotinė lietuvių enciklopedija. Lietuva, t. 3, p. 212.
 • Kas yra kas Lietuvoje. 2004. Kaunas: Neolitas, 2004.
 • Kuršėnų enciklopedija. Vilnius: Žuvėdra, 2005.
 • Rumbinas, S., Rumbinaitė, R. Šimtas gyvenimų ir tūkstančiai darbų. Šiauliai: Saulės delta, p. 158-161.
 • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Jurbarkas. Kaunas; Neolitas, 2009.
Asmeniniai įrankiai
Google AdSense