Strateginių sprendimų paramos grupė

Iš Studento Vikis.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Strateginių sprendimų paramos grupė - ministerijos administracijos padalinys, kurio paskirtis – padėti formuoti strateginius sprendimus ministro valdymo srityse ir koordinuoti procesus, susijusius su šių sprendimų įgyvendinimu.

Rekomenduojama, kad Strateginių sprendimų paramos grupėje būtų bent viena pareigybė, skirta šios grupės parengtų teisės aktų projektų teisinei ekspertizei atlikti ir parengtų teisės aktų projektų kokybei užtikrinti.

Strateginių sprendimų paramos grupei vadovauja grupės vadovas, kuris yra tiesiogiai pavaldus ministrui. Ši grupė:

(2.1) padeda planuoti ir įgyvendinti esminius pokyčius ministro valdymo srityse, koordinuoja ilgos ir vidutinės trukmės ministerijos planavimo dokumentų rengimą, teikia pasiūlymus dėl reikalingų strateginių sprendimų priėmimo,

(2.2) atlieka strateginių sprendimų įgyvendinimo stebėseną,

(2.3) teikia pasiūlymus dėl prioritetinių teisėkūros iniciatyvų, dėl teisėkūros iniciatyvų, kai iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, taip pat rengia šias iniciatyvas įgyvendinančių teisės aktų projektus,

(2.4) koordinuoja bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis strateginę reikšmę turinčiais klausimais.

^Pavyzdinė ministerijos administracijos struktūra (projektas)

Strateginių pokyčių grupė

Asmeniniai įrankiai
Google AdSense