Studentų rašto darbų reikalavimai

Iš Studento Vikis.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

(SRDR)

Turinys

Darbo struktūra

 1. Titulinis lapas. Čia nurodoma mokymo įstaiga, jos padalinys, darbo pobūdis ir pavadinimas, studento ir vadovo vardai ir pavardės, darbo sukūrimo data.
 2. Turinys. Būtinas tik didesniuose darbuose, sukurtas automatinėmis priemonėmis.
 3. Anotacija. Viena ar keliomis pastraipomis aprašomi darbo tikslas, eiga ir išvados. Anotacija būtina tik didesniuose darbuose. Tokiu atveju gali būti reikalaujama pateikti ir anotaciją užsienio kalba.
 4. Įvadas. Čia nurodomi darbo tikslas, metodai, forma ir pan. Mažesniuose darbuose (pvz., referatuose) įvadas užima iki 1 puslapio.
 5. Pagrindinė dalis. Gali susidėti iš kelių skyrių. Aprašomi tyrimai, analizuojami šaltinių duomenys (pateikiant nuorodas į šaltinius). Skyriai gali būti dalinami į poskyrius. Kiekvienas skyrius turi savo tikslus, pagrindinę dalį ir išvadas. Kai kurie autoriai rekomenduoja kiekvienam darbo tikslui sukurti po skyrių.
 6. Išvados. Apibendrinami rezultatai. Priklausomai nuo tikslų gali būti pateikiama (ir pavadinama) kaip rekomendacijos. Mažesniuose darbuose (pvz., referatuose) išvados užima iki 1 puslapio.
 7. Literatūra. Nurodomi moksliniai bei kiti šaltiniai. Nurodoma: autoriai (jei yra), pavadinimas (visada), leidėjas, publikavimo metai arba data („[žiūrėta: data]“, - tik jei publikavimo data nenurodyta), interneto adresas (jei yra).

Projektinių darbų specifika

Pagrindinė dalis:

 • padedama nuo analizės, tame tarpe alternatyvų palyginimas, veikiančių sistemų apžvalga, ekonominė analizė;
 • toliau - kūrimas, bandymas, korekcija.

Brėžiniai ir plakatai:

 • Užduotis ir rezultatai
 • Sistemos algoritmas
 • Vartotojo (išorinio ir vidinio) veiksmų sekos diagrama
 • Bandymų rezultatai: lentelė, gal ir kiti brėžiniai

Sistemų dinamikos tiriamųjų darbų specifika

Įvade nurodoma:

 • Tiriama sistema, pagrindiniai veiksniai;
 • Problema formuluojama taip: „per mažas PV“ arba „per didelis PV“ (PV - probleminis veiksnys).

Išvadose nurodoma kokius veiksnius siūloma paveikti sprendžiant problemą.

Rašto darbo pateikimas

Nespausdinti darbo jei dėstytojas nenurodė, kad būtent šį darbą reikia atspausdinti!

Medžiai yra naudingesni kol auga, kol dar nėra perdirbti į popierių.

Darbo failas

Darbus reikėtų pateikti elektroniniu paštu OpenDocument formatu tvarkingai sumaketuotus.

 • Darbe neturi būti tuščių pastraipų.
 • Tarpai atskiria žodžius bei nenaudojami maketavimui. Neleidžiami keli tarpo simboliai paeiliui.
 • Pasikartojantys formatavimo požymiai suteikiami ne pastraipoms, bet stiliams.
 • Pavadinimams naudojami specialūs stiliai. Jei reikalingas turinys - jis kuriamas panaudojant automatines priemones.

Darbas laiške

Dėstytojas gali nurodyti atsiųsti darbą ne prikabintame faile, bet laiško tekste. Tuomet būtina laikytis reikalavimų, nurodytų straipsnyje „Laiško reikalavimai“. Rašoma nuo kairiojo krašto, tarp pastraipų gali būti paliekama po tuščią eilutę.

Straipsnis šioje sistemoje

Jei dėstytojas nurodė parengti straipsnį Vikipedijoje ar kitoje panašioje sistemoje, tada reikia laikytis specifinių reikalavimų. Ir čia veikia Vikipedijos programinė įranga Mediawiki, tačiau čia gali būti pateikiami ir neenciklopediniai straipsniai.

Enciklopedijos straipsnis prasideda nuo apibrėžimo, suskirstytas į skyrius. Teiginiai remiasi šaltiniais. Paskutiniame skyriuje - „Nuorodos“ pateikiamos nuorodos į šaltinius.

Specialūs Mediawiki žymėjimai aprašyti Pagalba:Redagavimas.

Dažnai pasitaikančios klaidos

Darbo struktūra

 • „Įvade“ pateikiamas ne darbo įvadas, bet plačiai žinomi duomenys darbo tema.
 • „Išvadose“ pateikiamos ne darbo išvados, bet autoriaus bendru išsilavinimu paremtos išvados.

Duomenų pateikimas

 • Dvimačiai duomenys pateikiami ne lentelėje, o tekste.
 • Procentai pateikiami ne sveikais skaičiais.
 • Darbe (ne prieduose) pateikiami neapdoroti tyrimų rezultatų duomenys.
 • Nepateikiamos diagramos, kur jos praverstų.
 • Pateikiamos neiliustratyvios diagramos (pavyzdžiui, netinkamo tipo).

Maketavimas

 • Stiliai nenaudojami arba neteisingai taikomi.
 • Antraščių išvaizda valdoma tiesiogiai, o ne keičiant stiliaus nustatymus.
 • Turinys kuriamas ne automatiškai, o kopijuojant pavadinimus.
 • Pavadinimų pabaigoje dedamas taškas.
 • Tarpų klaidos (tarpo simboliai pastraipos pradžioje naudojami maketavimui, keli tarpo simboliai paeiliui, trūksta tarpo tarp žodžių, tarpas prieš kablelį).
 • Tuščios pastraipos vietoj platesnių tarpų tarp eilučių.

Metodiniai rašto darbų rengimo nurodymai

J. S. Pečkaitis, I. Mačerinskienė. Bakalauro baigiamojo darbo rengimo tvarka: Mokomasis leidinys. Vilnius: MRU leidybos centras, 2009. (pdf)

 • 3.9 skyrius. Bakalauro baigiamojo darbo literatūra.

Ž. Jančoras, M. Okulič-Kazarinas. Laisvieji informaciniai sprendimai: mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2008. (pdf)

 • 28 skyrius. Rašto darbų reikalavimai (pdf)
 • 29 skyrius. Efektyvaus dokumentų rengimo pagrindai (pdf)

Kitos nuorodos

Asmeniniai įrankiai
Google AdSense