Vmi.lt

Iš Studento Vikis.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

VMI – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos.

http://www.vmi.lt/ yra VMI svetainė.

Turinys

VMI interneto svetainės atitikimas Bendruosius reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms

Analizė atlikta pagal LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2010-07-01) - http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=14095&p_org=2587&p_fix=y&p_gov=n

Atitikimas bendrosioms nuostatoms

VMI svetainė neišpildė BR teikiamos Trijų pelės paspaudimų rekomendacijos, nes vartotojui, ieškančiam informacijos apie teikiamas paslaugas, tektų klaidžioti tarp nuorodų „E-paslaugos“ ir skyriaus „Gyventojams“ – šiuose skyriuose informacija apie tą patį objektą pateikiama ne koncentruotai, o skirtingose vietose.

Įvadinis – reprezentacinis VMI puslapis www.vmi.lt pasižymi ypatingai dideliu kiekiu įvairių nuorodų, spalvingumu, dinamiškumu, nuorodos pateikiamos skirtingais šriftais, skirtinguose rėmeliuose, nuorodos kartojasi, pasidaro neaišku, kurią iš jų pasirinkti, dėl ko jis tampa netvarkingu, net chaotišku ir nesistemingu.

Atitikimas struktūros reikalavimams

Šią reikalavimų grupę sudaro griežtai nustatyta interneto svetainės struktūra, apibrėžti interneto svetainės dalių pavadinimai. Reikalavimai yra gana vienareikšmiški ir tiesioginiai, įstaigos gali tik praplėsti nustatytą struktūrą. VMI interneto svetainėje įgyvendinama tik 50 % struktūros reikalavimų.

Nustatyti trūkumai:

  • "Tyrimai ir analizės" skilties nėra ir nepateikiamos atliktos analizės;
  • "veikla" - šio struktūros elemento nėra pagrindinėje antraštėje, jis pateikiamas kaip srities „VMI“ skiltis;
  • "veiklos sritys" - tik Veiklos kryptis: „Šešėlis“ – ne išeitis;
  • "viešieji pirkimai" - nėra;
  • "biudžeto suvestinė" - tik "biudžeto pajamos";
  • "paslaugos" - pagrindinėje turinio juostoje nuoroda tik į el. paslaugos.

Taigi iš keturiolikos struktūros elementų yra tik septyni

Atitikimas informacijos reikalavimams

VMI interneto svetainėje nepateikiami darbuotojų atliekamų funkcijų ir pareigybių aprašymai. Visas kitas informacijos turinys apie padaliniams priskirtas funkcijas, įstaigos struktūrą, kontaktus yra išsamus, tačiau, kaip minėta, neatitinka struktūros reikalavimų. Nėra informacijos apie komisijas ir darbo grupes, sudarytas svarbiems uždaviniams spręsti, ir jų veiklą.

Vartotojui apsunkinama informacijos šaltinių paieška ir nesilaikant elektroninio pašto adresų sudarymo. VMI elektroniniam paštui keliamų reikalavimų nesilaiko (v.pavardė@vmi.lt).

VMI nesugeba nuosekliai ir aiškiai išdėstyti savo teikiamų paslaugų spektro. „BR“ pateikiamos tik rekomendacijos kaip gali būti struktūriškai sudarytas „Paslaugos“ skyrius: informacijos rinkmenos, prašymai, viešosios ir (arba) administracinės paslaugos. Tačiau aiškiai išreikšti informacijos apie paslaugas turinio aprašymai:

Paslaugos turi būti išvardintos pateikiant tų paslaugų pavadinimus, kurie turi būti susiję su paslaugos rezultatu. Prie kiekvienos paslaugos turi būti pateikiamas:

1.paslaugos aprašymas; 2.reikalingų dokumentų sąrašas, norint gauti paslaugą; 3.paslaugos suteikimo trukmė; 4.paslaugos gavėjas; 5.už paslaugos suteikimą atsakingų asmenų ar įstaigos padalinio vadovo kontaktiniai duomenys; 6.paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai; 7.rinkliavos ar atlyginimo dydis už paslaugą, jei tokie numatyti bei reikalingi duomenys apmokėjimui įvykdyti (sąskaitos Nr., įmokos kodas ir kita); 8.jei paslauga yra dokumento, patvirtinančio juridinį faktą, išdavimas, tai turi būti nurodomi teisės aktai reglamentuojantys tokio dokumento išdavimą, bei asmenys, kurie gali gauti tokius dokumentus.


Nepateikiama informacija apie - paslaugos suteikimo trukmę; nenurodomi už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys ar padalinio pavadinimas;

VMI nepateikia nuorodos į Elektroninių valdžios vartų svetainę ir taip neprisideda prie valstybės e-valdžios viešinimo politikos.

VMI veiklos pristatymas svetainėje yra nepakankamas organizacijai, turinčiai tiesioginių santykių su visuomene. Juolab, kad „BR“ reikalaujama, jog konkreti informacija, vykdomi projektai būtų sugrupuoti pagal pagrindines veiklos sritis.veiklos kryptys išbarstytos tiek tituliniame puslapyje, tiek prie paslaugų gyventojams ar juridiniams asmenims, o skyriuje veikla tėra nuoroda į „Veiklos kryptys: „Šešėlis“ - ne išeitis”.

Reikalavimai informacijai apie paslaugas įgyvendinami prastai: Sodra – 38%.

VMI interneto svetainės atitikimas informacijos reikalavimams:66%.

Bendras įvertinimas

Verta pabrėžti, kad VMI didesnį dėmesį kreipia į paslaugų ir informacijos kiekį, talpinamą interneto svetainėje, kai turėtų ne mažesnį dėmesį skirti būtent kokybiškam informacijos teikimui, aktyvios ir atviros komunikacijos su visuomene skatinimui.

Asmeniniai įrankiai
Google AdSense