BDAR

Iš Studento Vikis.

(Skirtumai tarp versijų)
Peršokti į: navigaciją, paiešką
(29 straipsnio darbo grupė: This WP was set up under Article 29 of Directive 95/46/EC.)
(Tiksli nuoroda į TA.)
 
Eilutė 1: Eilutė 1:
-
'''ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)'''
+
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos '''reglamentas (ES) 2016/679''' dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ('''Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas''')
 +
([https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj OL 2016 L 119, p. 1])
==29 straipsnio darbo grupė==
==29 straipsnio darbo grupė==

Dabartinė 2019-10-11T08:01:25 versija

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1)

Turinys

29 straipsnio darbo grupė

29 straipsnio darbo grupė (WP 29) – tai nepriklausoma ES darbo grupė, iki BDAR taikymo pradžios (2018-05-25) nagrinėjusi su privatumo ir asmens duomenų apsauga susijusius klausimus.

This Working Party was set up under Article 29 of Directive 95/46/EC. It is an independent European advisory body on data protection and privacy. Its tasks are descr bed in Article 30 of Directive 95/46/EC and Article 15 of Directive 2002/58/EC.


This resource aims to provide a general factsheet to Asia Pacific Privacy Authorities (APPA) members, in order to understand the basic requirements included in the EU General Data Protection Regulation (GDPR). APPA members can then use this document to develop their own guidance to assist their businesses and other organizations processing the personal data of European individuals in complying with the GDPR.
Below we identify resources from the Article 29 Working Party related to the GDPR.

European Data Protection Board

2018-05-25 "29 Working Party" nustojo egzistavusi, o ją pakeitė "European Data Protection Board" (edpb.europa.eu).

Kiti teisės aktai

Lietuvos specifika

  • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (ADTAĮ)
2000-07-17 Nr. VIII-1852 (įsigalioja 2001-01-01)
1996-06-11 Nr. I-1374 (įsigalioja 1996-07-03)
2003-01-21 Nr. IX-1296 (įsigalioja 2003-07-01)
2008-02-01 Nr. X-1444 (įsigalioja 2009-01-01)
2018-06-30 Nr. XIII-1426 (įsigalioja 2018-07-16)
Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01
Asmeniniai įrankiai
Google AdSense