MRU 2007

Iš Studento Vikis.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Turinys

Informatikos užduotys 2007

(1) Pažintis su viki sistemomis

Susipažinkite su viki turinio valdymo sistemomis ir MediaWiki programine įranga. Viename laiške galite siųsti vieną ar kelias iš šių užduoties dalių. Kiekviena dalis užskaitoma atskirai. Jei siunčiate kelias dalis tarp jų laiške praleiskite po eilutę.

(1a) Wiki sistemų paieška

 • Raskite kelias Mediawiki naudojančias svetaines ir atsiųskite dėstytojui jų adresus.
 • Paieškokite wiki sistemų katalogų. Jei rasite - atsiųskite dėstytojui jų adresus.

(1b) Mediawiki sistemos analizė
Atsiųskite nuorodas į tokius dokumentus, po vieną sakinį paaiškinkite kiekvieną iš dėstytojui siunčiamų nuorodų.

 • Istoriją straipsnio, kuris buvo redaguotas ne mažiau kaip tris kartus.
 • To straipsnio ankstesnę versiją.
 • Straipsnių, kuriuose yra nuorodos į tą straipsnį, sąrašą. (Sąrašo adresas!)
 • Vieno iš redaktorių redagavimų istoriją. (Redaktoriaus indėlio sąrašo adresas!)

(1c) Turinio redagavimas wiki sistemoje
(Užduotis dieninių studijų studentams)

 • Prisijungti prie pasirinktos viki sistemos.
 • Sukurti savo prisistatymo puslapį, kurti ar redaguoti kitus straipsnius. (Redaguojant nepabloginti straipsnio kokybės.)
 • Redaguojant perskaityti redagavimo instrukciją, naudoti specialius žymėjimus.
 • Dėstytojui atsiųsti nuorodas į redaguotus straipsnius.

(2) Skaičiuoklės užduotis

OpenOffice skaičiuoklėje sukurkite vardų pasikartojimo žiniatinklyje dažnumo lentelę.

Pirmame stulpelyje įrašykite savo ir savo artimiausių giminių vardus (savo tėvų ir senelių, savo brolių, seserų, sutuoktinių, vaikų vardus).

Atlikite Google paiešką su kiekvienu vardu. Antrame stulpelyje įrašykite kiek dokumentų su atitinkamu vardu rado Google paieškos sistema.

Antro stulpelio apačioje suskaičiuokite kiek vidutiniškai Google randa dokumentų.

Trečiame stulpelyje paskaičiuokite kiek procentų antrojo stulpelio reikšmė skiriasi nuo vidurkio. (Procentus apvalinti iki sveikų skaičių.)

Pagalbinė užduotis: bus lengviau užrašyti formulę jei pabandysite apskaičiuoti kiek procentų 220 yra daugiau už 200.

Pirmoje lentelės eilutėje turi būti įrašyti laukų (stulpelių) pavadinimai.

Langas turi būti „užfiksuotas“ taip, kad slenkant duomenis aukštyn ar žemyn laukų pavadinimai nesislinktų ir visą laiką būtų matomi, o slenkant kairėn ar dešinėn nesislinktų vardai, tik duomenys. Be to, grafikas slenkant neturi persikirsti. (Meniu: Langas - Fiksuoti)

Nubraižykite diagramą, kuri aiškiai iliustruotų paskutiniojo stulpelio duomenis.

Atliktą darbą pristatykite OpenDocument formatu. Kompiuteriuose MRU ISK auditorijose įdiegta programa OpenOffice, kuri įrašo šiuo formatu, tačiau namuose galite rinktis ir kitą tinkamą programinę įrangą.

(3) Teisės akto paieška

1. Rasti teisės akto galiojančią (aktualią) versiją Lietuvos Respublikos Seimo duomenų bazėje.

2. Rasti to paties teisės akto bet kurios versijos bet kurioje svetainėje Google kopiją.

Laiško temoje nurodykite grupės numerį, užduoties pavadinimą bei teisės akto pavadinimą. Pvz.:

XXyy8-08. TA paieška. Lietuvos Respublikos konstitucija. 

Užduočių variantai pagal studento ID du paskutiniuosius skaičius:

 1. Alkoholio kontrolės įstatymas
 2. Asociacijų įstatymas
 3. Bendrieji reikalavimai valstybės institucijų interneto svetainėms
 4. Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės
 5. Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklės
 6. Daiktų pardavimo ne prekybai skirtose patalpose taisyklės
 7. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas
 8. Draudimo įstatymas
 9. Elektroninių ryšių įstatymas
 10. Elektros energetikos įstatymas
 11. Emigracijos įstatymas
 12. Energetikos įstatymas
 13. Finansų įstaigų įstatymas
 14. Gamtinių dujų įstatymas
 15. Geriamojo vandens įstatymas
 16. Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
 17. Kainų įstatymas
 18. Konkurencijos įstatymas
 19. Konstitucinio Teismo įstatymas
 20. Lietuvos banko įstatymas
 21. Lito patikimumo įstatymas
 22. Mažmeninės prekybos taisyklės
 23. Metrologijos įstatymas
 24. Mokėjimų įstatymas
 25. Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas
 26. Pašto įstatymas
 27. Pensijų kaupimo įstatymas
 28. Peticijų įstatymas
 29. Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymas
 30. Pilietybės įstatymas
 31. Pinigų įstatymas
 32. Pinigų plovimo prevencijos įstatymas
 33. Politinių kampanijų finansavimo kontrolės įstatymas
 34. Politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymas
 35. Prezidento rinkimų įstatymas
 36. Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo tvarka
 37. Produktų saugos įstatymas
 38. Profesinių sąjungų įstatymas
 39. Referendumo įstatymas
 40. Reklamos įstatymas
 41. Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymas
 42. Savivaldybės tarybos nario statuso įstatymas
 43. Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas
 44. Seimo rinkimų įstatymas
 45. Statybos įstatymas
 46. Susirinkimų įstatymas
 47. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas
 48. Sveikatos sistemos įstatymas
 49. Šilumos ūkio įstatymas
 50. Švietimo įstatymas
 51. Tabako kontrolės įstatymas
 52. Tautinių mažumų įstatymas
 53. Teismų įstatymas
 54. Turizmo įstatymas
 55. Valstybės sienų apsaugos įstatymas
 56. Vartotojų teisių gynimo įstatymas
 57. Vertybinių popierių rinkos įstatymas
 58. Vietos savivaldos įstatymas
 59. Visuomenės informavimo įstatymas
 60. Vyriausybės įstatymas
 61. Civilinis kodeksas
 62. Civilinio proceso kodeksas
 63. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas
 64. Baudžiamasis kodeksas
 65. Baudžiamojo proceso kodeksas
 66. Darbo kodeksas
 67. Bausmių vykdymo kodeksas
 68. Kelių transporto kodeksas
 69. Geležinkelių transporto kodeksas
 70. Vidaus vandenų transporto kodeksas
 71. Alkoholio kontrolės įstatymas
 72. Asociacijų įstatymas
 73. Bendrieji reikalavimai valstybės institucijų interneto svetainėms
 74. Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės
 75. Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos ryšio priemonėmis, taisyklės
 76. Daiktų pardavimo ne prekybai skirtose patalpose taisyklės
 77. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas
 78. Draudimo įstatymas
 79. Elektroninių ryšių įstatymas
 80. Elektros energetikos įstatymas
 81. Emigracijos įstatymas
 82. Energetikos įstatymas
 83. Finansų įstaigų įstatymas
 84. Gamtinių dujų įstatymas
 85. Geriamojo vandens įstatymas
 86. Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
 87. Šilumos ūkio įstatymas
 88. Švietimo įstatymas
 89. Konkurencijos įstatymas
 90. Konstitucinio Teismo įstatymas
 91. Lietuvos banko įstatymas
 92. Lito patikimumo įstatymas
 93. Mažmeninės prekybos taisyklės
 94. Metrologijos įstatymas
 95. Mokėjimų įstatymas
 96. Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas
 97. Pašto įstatymas
 98. Pensijų kaupimo įstatymas
 99. Peticijų įstatymas
 100. Kainų įstatymas

(4) Virtualios darbo grupės

(Užduotis dieninių studijų studentams)

 1. Prisijunkite prie grupės www.svs.lt sistemoje bei aktyviai dalyvaukite Synnet kolektyvinio sprendimų priėmimo projekte. (Užduotis uždaryta.)
 2. Susipažinkite su korporacijos Dell sistema www.ideastorm.com. Nespėję atlikti pirmosios skyriaus užduoties gali prisijungti prie www.ideastorm.com, vertinti, komentuoti svetimas bei siųsti savo idėjas, nusiųsti dėstytojui ataskaitą apie tai. Parašykite kuo sistema patraukli ir kokios idėjos susilaukiau pritarimo, o kokios atmetamos.

(5) Kalendoriaus užduotis

(Užduotis dieninių studijų studentams)

Į grupės kalendorių įkelkite savo gimtadienį ar kitą įvykį su savo vardu ir pavarde. Pavyzdžiui:

Antano Antanaičio svarbi diena. 

Tai turi būti kiekvienais metais atsikartojantis visos dienos įvykis. Dėstytojui nieko siųsti nereikia.

Aukščiau aprašyta kalendoriaus užduotis turi būti atlikta iki gruodžio 8 dienos.

Vėliau galite išnagrinėti kokiu būdu vartotojo kompiuteryje esantis kalendorius gali būti suderinamas su Google kalendoriumi bei aprašyti tai. (Maždaug dvi pastraipos.)

(6) Skaičiuoklės internete užduotis

(Užduotis dieninių studijų studentams)

Antrojoje užduotyje sukurtą lentelę įkelkite į Google Docs aplinką. (Komanda "Upload").

Prieš skaičiavimo stulpelį įterpkite papildomą stulpelį, kuriame suskaičiuokite kiek procentų nuo vidurkio sudaro konkretaus vardo skaičius.

Surūšiuokite pagal vardų pasikartojimo dažnumą bei užfiksuokite antraštę.

Visi skaičiavimai turi būti atliekami panaudojant formules, įrašytas lentelėje. Atsikartojančiose formulėse turi būti racionaliai panaudojamos absoliučios ir santykinės koordinatės. (Ženklas „$“ prieš absoliučią koordinatę.)

Šį darbą atlikite grupelėmis ar net visi kartu. Bus užskaitytas tik įregistruotų redaktorių (Collaborator) darbas, kurių vardai bus lentelėje. Vardų skaičius lentelėje turi būti ne mažiau, nei redaktorių skaičius padaugintas iš trijų.

Vienas iš lentelės redaktorių turi pakviesti dėstytoją tapti redaktoriumi. Kvietime nurodykite darbą atlikusių studentų pavardes.


Informacijos paieškos užduotys

Būtina atsižvelgti į nurodymus kaip turi būti siunčiami laiškai. Dėstytojas atsako į kiekvieną gautą laišką, tačiau ne dažniau, nei kartą per savaitę. Šios užduotys suformuluotos neakivaizdininkams. Dieninių studijų studentų užduotys tikslinamos praktinių užsiėmimų metu. Prieš atliekant paieškos užduotis būtina savarankiškai išbandyti paieškos sistemą, taip pat ir išplėstinę paiešką. Atidžiai peržiūrėti paieškos rezultatų tinklapį, išsiaiškinti kiekvieną jame matomą nuorodą.

(1) Teisės akto paieška

Užduotis - rasti dėstytojo nurodyto teisės akto kopijas įvairiose svetainėse:

 • Teisės akto aktuali versija Lietuvos Respublikos Seimo duomenų bazėje.
 • Šios aktualios versijos Google kopija.
 • Teisės aktas Litlex duomenų bazėje. Neregistruotiems vartotojams pateikiamas ne visas įstatymo tekstas. Universiteto kompiuteriuose pilnos įstatymų versijos prieinamos adresu litlex.mruni.lt.
 • Tas pats teisės aktas kitoje svetainėje (užskaitoma ir senesnė versija).

Laiške dėstytojui atsiųsti nuorodas į visus keturis rastus dokumentus.

Laiško temoje nurodykite grupės kodą, užduoties pavadinimą („TA paieška“), bei ieškomo teisės akto pavadinimą. Ilgesnį teisės akto pavadinimą būtina sutrumpinti.

Laiško tekstas turi būti be raiškaus formatavimo (plain/text). Jame nurodykite pilną ieškomo teisės akto pavadinimą bei nukopijuokite rastų dokumentų adresus.

Pasirašykite nurodydami savo vardą, pavardę, grupės numerį.

(2) Miesto paieška

Duomenų apie miestą paieškos užduotis: Google paieškos sistemoje įveskite savo arba savo artimųjų gimtąjį miestą (išskyrus Vilnių).

Dėstytojui aprašykite rezultatus.

Laiško temoje nurodykite grupės kodą, užduoties pavadinimą („Miesto paieška“), bei ieškomo miesto pavadinimą.

Laiško tekste nurodykite miestą bei Google rastų rezultatų skaičių. Įvertinkite radinių kokybę: palyginkite pirmuosius ir paskutiniuosius rastus dokumentus, jų sąsajas su ieškomu miestu.

Kodėl pirmieji atsirado pradžioje, o paskutinieji pabaigoje? Kelintoje vietoje tarp kitų rezultatų atsidūrė Vikipedijos straipsniai?

Šalia komentarų įkelkite nuorodas į tinklapius.

Pasirašykite nurodydami savo vardą, pavardę, grupės numerį.

(3) Straipsnio paieška

Susipažinkite su mokslo darbų duomenų bazėmis, prieinamomis MRU bibliotekos svetainėje. Žr.:

Praktinė užduotis:

 • Parinkite raktinių žodžių, susijusių su dėstytojo nurodyta tema.
 • Raskite kelis straipsnius ta tema skirtingose straipsnių duomenų bazėse.

Laiške dėstytojui atsiųsti:

 • Laiško temoje (subject) nurodykite grupės kodą, užduoties pavadinimą „Straipsnio paieška“, temą.
 • Laiške nurodykite temą bei ieškant naudotus raktinius žodžius. Rastus straipsnius ta tema pateikite kaip numeruotą literatūros sąrašą bei pridėkite nuorodas į straipsnius. Išbandykite, ar nuorodos teisingos. Tarp pastraipų praleiskite po eilutę.
 • Pasirašykite nurodydami savo vardą, pavardę, grupės numerį.

Užduoties tema: „informatikos dėstymas universitetuose“ (informatics, computer science, информатика)

Iki balandžio 4 d. buvo tema „PĮ licencijos“.
Iki balandžio 20 d. buvo tema „PĮ mokykloje“.
Iki gegužės 9 d. buvo tema „e-verslas“.
Iki gegužės 15 d. buvo tema „e-valdžia“.
Iki gegužės 23 d. buvo tema „sustainable development“.
Iki gegužės 26 d. buvo tema „globalizacija“.
Iki rugsėjo 1 d. buvo tema „laisvoji programinė įranga“.
Asmeniniai įrankiai
Google AdSense