Strateginių sprendimų paramos grupė

Iš Studento Vikis.

(Skirtumai tarp versijų)
Peršokti į: navigaciją, paiešką
(Strateginių pokyčių grupė: LRVK)
S (-URL)
Eilutė 18: Eilutė 18:
* [https://vrm.lrv.lt/lt/kontaktai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija]. [https://vrm.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/valstybes-tarnautoju-uzduotys/strateginiu-sprendimu-paramos-grupe Strateginių sprendimų paramos grupė]. Vadovas Dainius Žilinskas.
* [https://vrm.lrv.lt/lt/kontaktai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija]. [https://vrm.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/valstybes-tarnautoju-uzduotys/strateginiu-sprendimu-paramos-grupe Strateginių sprendimų paramos grupė]. Vadovas Dainius Žilinskas.
-
* [https://www.urm.lt/default/lt/contacts URM]. Strateginių sprendimų paramos grupės. [https://www.urm.lt/default/lt/contacts/contactmail/id.3678 Vadovė Lina Rukštelienė]. Steigė Skirmantė Straigienė.
+
* [https://www.urm.lt/default/lt/contacts URM]. Strateginių sprendimų paramos grupės. Vadovė Lina Rukštelienė. Steigė Skirmantė Straigienė.
* 2014. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Strateginių sprendimų palaikymo grupė. Vadovė Eglė Saudargaitė.
* 2014. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Strateginių sprendimų palaikymo grupė. Vadovė Eglė Saudargaitė.

2019-09-12T12:50:47 versija

Strateginių sprendimų paramos grupė - ministerijos administracijos padalinys, kurio paskirtis – padėti formuoti strateginius sprendimus ministro valdymo srityse ir koordinuoti procesus, susijusius su šių sprendimų įgyvendinimu.

Rekomenduojama, kad Strateginių sprendimų paramos grupėje būtų bent viena pareigybė, skirta šios grupės parengtų teisės aktų projektų teisinei ekspertizei atlikti ir parengtų teisės aktų projektų kokybei užtikrinti.

Strateginių sprendimų paramos grupei vadovauja grupės vadovas, kuris yra tiesiogiai pavaldus ministrui. Ši grupė:

(2.1) padeda planuoti ir įgyvendinti esminius pokyčius ministro valdymo srityse, koordinuoja ilgos ir vidutinės trukmės ministerijos planavimo dokumentų rengimą, teikia pasiūlymus dėl reikalingų strateginių sprendimų priėmimo,

(2.2) atlieka strateginių sprendimų įgyvendinimo stebėseną,

(2.3) teikia pasiūlymus dėl prioritetinių teisėkūros iniciatyvų, dėl teisėkūros iniciatyvų, kai iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, taip pat rengia šias iniciatyvas įgyvendinančių teisės aktų projektus,

(2.4) koordinuoja bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis strateginę reikšmę turinčiais klausimais.

^Pavyzdinė ministerijos administracijos struktūra (projektas)

Strateginių pokyčių grupė

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija. Strateginių pokyčių grupė - LRVK struktūrinis padalinys, kuris yra atsakingas už projektinio valdymo plėtrą, koordinavimą bei vieningo standarto taikymą viešajame sektoriuje. Ši grupė taip pat siekia suburti projektinio valdymo bendruomenę, dalindamasi informacija apie projektinio valdymo praktikas, naujienas bei organizuojamus renginius. [1]
  • [2]. Strateginių pokyčių valdymo grupė
Asmeniniai įrankiai
Google AdSense